XEFI Gezondheid Sport - XEFI Nederland
XEFI Nederland - Leverancier voor VSE/KMO's, ETI's en overheidsdiensten

XEFI Gezondheid Sport

XEFI Sport sante scaled 1

Het programma  Gezondheid & Sport

Vriendelijkheid voor jezelf en anderen

Sinds 2012 bestaat dit fitness- en gezondheidsprogramma binnen het bedrijf.
Het programma staat open voor alle werknemers en heeft tot doel sedentair gedrag op het werk en aandoeningen in verband met beroepsactiviteiten te voorkomen en te beperken.

Onze ambitie: werknemers aanmoedigen om voor zichzelf te zorgen!
Onder leiding van Valérie MEJARD, verantwoordelijke gezondheid en sport van de groep XEFI, kan elke werknemer verschillende keren per week trainen in een sportzaal in de buurt van zijn werkplek of rechtstreeks op de werkplek, in aanwezigheid van een coach.

Er worden tal van bewustmakings- en preventiemaatregelen voorgesteld: 

  • om de schadelijke effecten van zitten te voorkomen.
  • om de basisregels van een gezonde voeding toe te passen.
  • om dagelijkse voeding en hydratatie reflexen aan te nemen.
  • om de effecten van zout en cafeïne op het lichaam te begrijpen.
  •  om te anticiperen op de gevolgen van een zittende levensstijl op het werk.

Verschillende groepsevenementen staan ter beschikking van regelmatige en occasionele sportbeoefenaars. Door alle werknemers aan te moedigen om voor zichzelf en hun naasten te zorgen, geeft het programma XEFI Santé Sport uitdrukking aan een fundamentele cultuur van XEFI die resultaten en welzijn combineert en die waarden in zich draagt van striktheid, engagement, cohesie en welwillendheid.

maval

Ontdek onze sportpartners! 

Vélo Club Villefranche Beaujolais

vcvb site

Cyril Viennot Triathlète

cyril site

Cédric Fleurton

cedric site

David Hauss

David Hauss triathlète

Courir Pour Elles

cpl site

Ouréa – Trail Familial

ourea site

Onze dierbaarste herinneringen sportherinneringen als een team