Juridische kennisgeving - XEFI Nederland
XEFI Nederland - Leverancier voor VSE/KMO's, ETI's en overheidsdiensten

Juridische kennisgeving

Uitgever:

De website www.xefi.com (hierna de “Site”) die u momenteel bezoekt, is eigendom van :

De vereenvoudigde naamloze vennootschap HOLDING GALAXITY ;

 Met een kapitaal van 736.340 euro;
 2507 Avenue de l’Europe, 69140 Rillieux-la-Pape;

 Ingeschreven bij het RCS van Lyon onder nummer RCS 433 902 640

 Intracommunautaire BTW: FR39433902640

 Telefoonnummer: +33 (0)4 72 83 75 75

 E-mailadres: contact@xefi.fr

 (hierna de “Vennootschap”)

Directeur publicatie :

 De heer Pierre GUILLERMET

Accommodatie :

De Site wordt gehost door :

De vereenvoudigde naamloze vennootschap NEXEREN (RCS 753 351 709);

 met maatschappelijke zetel op het adres 2507, Avenue de l’Europe, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE ;

 Website: Tel: +33 (0)4 72 83 75 75

Intellectuele eigendomsrechten

 De gebruiker wordt geïnformeerd dat de foto’s op de Website niet contractueel bindend zijn.

 De teksten, logo’s, foto’s, afbeeldingen en illustraties die op de Site worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van de Vennootschap en/of zijn vrij van auteursrechten.

 Bijgevolg geeft het surfen op de Site de gebruiker geen enkel eigendomsrecht op deze elementen.

 Bijgevolg vormt
elke gedeeltelijke of volledige reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van een of meer van deze elementen een inbreuk die strafbaar is volgens het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

 Alle verbale of figuratieve merken en elk ander onderscheidend teken van de Onderneming die op de Site verschijnen, al dan niet gedeponeerd, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Onderneming.

 Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze merken en/of onderscheidingstekens om welke reden en op welke drager dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het Bedrijf, is ten strengste verboden.

 Hetzelfde geldt voor elke combinatie of verbinding met elk ander handelsmerk, symbool, logo of, meer in het algemeen, elk onderscheidend teken bedoeld om een samengesteld logo te vormen.

Hyperlinks

 Het maken van hyperlinks naar de Site is onbeperkt.

 Het bestaan van een hyperlink van de Site naar een andere site houdt geen validatie in van deze site of de inhoud ervan. De Vennootschap heeft geen controle over de inhoud van deze sites en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie, meningen en aanbevelingen die door derden op deze sites worden geformuleerd.